Boggan waxa aad ka baran doontaa Arrimaha uu qofku diinta Islaamka kaga baxo, amma buriya Islaamnimada Qofka, sida oo kale waxa buugan ku lifaaqan Kalmadda Tawxiidka ee Laa Ilaaha Illa Laah.